Những tiêu chuẩn an toàn thực phẩm phổ biến tại Việt Nam

Xã hội ngày càng phát triển, chúng ta càng quan tâm tới sức khỏe bản thân và những thực phẩm mà chúng ta tiêu thụ vào cơ thể. Vì vậy những tiêu chuẩn an toàn thực phẩm được xây dựng và quy định nhằm đảm bảo những sản phẩm thực phẩm được tạo ra không ảnh hưởng xấu tới con người. Cùng Hey Yo Foods tìm hiểu chi tiết về các tiêu chuẩn này và tiêu chí cụ thể của từng tiêu chuẩn nhé.

Tiêu chuẩn An toàn thực phẩm là gì?

Tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm là những quy định, nguyên tắc và tiêu chuẩn được đặt ra để đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Các tiêu chuẩn này bao gồm các quy trình và hướng dẫn để kiểm soát và giám sát từng bước trong quá trình sản xuất, lưu trữ, vận chuyển và tiêu thụ thực phẩm.

Các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm tại việt nam

Tầm quan trọng của tiêu chuẩn An toàn thực phẩm

Tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm được phát triển để bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng và ngăn ngừa các bệnh lây truyền qua thực phẩm. Các tiêu chuẩn này cũng giúp đảm bảo rằng các sản phẩm thực phẩm đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng và an toàn, đồng thời giúp cho các sản phẩm này có thể tham gia được vào các thị trường quốc tế.

Các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm bao gồm nhiều khía cạnh, bao gồm các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý rủi ro, kiểm soát chất lượng sản phẩm, bảo quản thực phẩm, quy trình sản xuất và xử lý chất thải thực phẩm.

Các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm là rất quan trọng đối với các doanh nghiệp thực phẩm để đảm bảo việc sản xuất, phân phối và tiêu thụ thực phẩm được an toàn và đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng. Ngoài ra, các tiêu chuẩn này cũng giúp người tiêu dùng có thể chọn lựa các sản phẩm thực phẩm an toàn và chất lượng hơn.

Các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm được áp dụng tại Việt Nam

Tại Việt Nam, để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, các tiêu chuẩn quan trọng nhất được áp dụng bao gồm:

1. HACCP

Hệ thống phân tích nguy cơ và điều khiển điểm quan trọng trong sản xuất thực phẩm (Hazard Analysis and Critical Control Point). HACCP là một phương pháp tiêu chuẩn quốc tế quản lý rủi ro trong sản xuất thực phẩm. Các doanh nghiệp thực phẩm phải thiết lập và duy trì hệ thống HACCP để đảm bảo việc sản xuất thực phẩm an toàn và đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

2. GMP

Thực hành sản xuất tốt (Good Manufacturing Practice). GMP là một tiêu chuẩn quốc tế về thực hành sản xuất thực phẩm, bao gồm các quy trình và quy định để đảm bảo sản xuất thực phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng sản phẩm.

3. GAP

Thực hành nông nghiệp tốt (Good Agricultural Practice). GAP là một tiêu chuẩn quốc tế về thực hành nông nghiệp, bao gồm các quy trình và quy định để đảm bảo sản xuất thực phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và có chất lượng tốt.

4. ISO 22000

Tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm (ISO 22000). ISO 22000 là một tiêu chuẩn quốc tế về quản lý an toàn thực phẩm, bao gồm các yêu cầu về quản lý rủi ro, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm và quản lý chất lượng sản phẩm.

5. Các quy định liên quan khác

Ngoài các tiêu chuẩn trên, Việt Nam còn áp dụng các quy định liên quan khác như Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm, Nghị định về quản lý thực phẩm nhập khẩu và xuất khẩu, các quy định về quản lý chất thải thực phẩm, v.v.

Các tiêu chuẩn và quy định này được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng sản phẩm đáp ứng được yêu cầu của thị trường.

Hệ thống tiêu chuẩn HACCP

Hệ thống phân tích nguy cơ và điều khiển điểm quan trọng trong sản xuất thực phẩm (HACCP) là một tiêu chuẩn quốc tế để quản lý rủi ro trong sản xuất thực phẩm. Hệ thống này được sử dụng rộng rãi trong ngành thực phẩm trên toàn thế giới, bao gồm cả tại Việt Nam.

tiêu chuẩn an toàn thực paharm HACCP

1. Các yêu cầu của tiêu chuẩn HACCP:

Tiêu chuẩn HACCP yêu cầu các doanh nghiệp thực phẩm phải thiết lập và duy trì hệ thống HACCP để đảm bảo sản xuất thực phẩm an toàn và đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Hệ thống HACCP cũng yêu cầu các doanh nghiệp thực phẩm phải thực hiện các bước cụ thể như sau:

 • Xác định các rủi ro trong quá trình sản xuất thực phẩm và đánh giá mức độ rủi ro của từng rủi ro.
 • Xác định các điểm quan trọng trong quá trình sản xuất thực phẩm (critical control points – CCPs), nơi mà các rủi ro có thể được điều khiển hoặc loại bỏ.
 • Thiết lập các tiêu chuẩn và giới hạn cho từng CCPs để đảm bảo rủi ro được kiểm soát.
 • Thiết lập các hệ thống giám sát, kiểm tra và ghi nhận để đảm bảo rằng CCPs đang được thực hiện đúng cách.
 • Thiết lập các biện pháp khắc phục khi các CCPs không đạt yêu cầu.

2. Nguyên tắc cơ bản của tiêu chuẩn HACCP:

Tiêu chuẩn HACCP dựa trên 7 nguyên tắc cơ bản:

 • Nguyên tắc phân tích nguy cơ: Xác định các rủi ro liên quan đến an toàn thực phẩm và đánh giá mức độ rủi ro của từng rủi ro.
 • Nguyên tắc xác định điểm quan trọng trong sản xuất thực phẩm: Xác định các CCPs trong quá trình sản xuất thực phẩm, nơi mà các rủi ro có thể được kiểm soát.
 • Nguyên tắc thiết lập giới hạn tại các CCPs: Thiết lập các tiêu chuẩn và giới hạn cho từng CCPs để đảm bảo rủi ro được kiểm soát.
 • Nguyên tắc thiết lập các biện pháp kiểm soát: Thiết lập các biện phá

Hệ thống tiêu chuẩn GMP và GAP

tiêu chuẩn an toàn thực phẩm GMP

Tiêu chuẩn GMP (Good Manufacturing Practices) và GAP (Good Agricultural Practices) là hai tiêu chuẩn về quản lý chất lượng sản xuất thực phẩm. Tiêu chuẩn GMP là tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản xuất thực phẩm và tiêu chuẩn GAP là tiêu chuẩn quản lý chất lượng nông sản.

1. Tiêu chuẩn GMP

Tiêu chuẩn GMP được áp dụng trong sản xuất, đóng gói, lưu trữ và vận chuyển sản phẩm thực phẩm. Tiêu chuẩn GMP đảm bảo rằng sản phẩm thực phẩm được sản xuất với chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và đảm bảo tính thẩm mỹ. Tiêu chuẩn GMP bao gồm các yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị, quy trình sản xuất, bảo quản và vận chuyển sản phẩm.

2. Tiêu chuẩn GAP

Tiêu chuẩn GAP được áp dụng trong sản xuất nông sản, đảm bảo rằng nông sản được sản xuất với chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và đảm bảo tính thẩm mỹ. Tiêu chuẩn GAP bao gồm các yêu cầu về quản lý vườn, giảm thiểu sử dụng hóa chất độc hại, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật một cách đúng cách, quản lý chất thải và các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường.

Hệ thống tiêu chuản ISO 22000

Tiêu chuẩn ISO 22000 là một tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc tế (ISO) vào năm 2005. Đây là một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới và giúp các tổ chức đảm bảo chất lượng và sự an toàn cho sản phẩm của họ. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về tiêu chuẩn ISO 22000.

tiêu chuẩn an toàn thực phẩm ISO22000

1. Yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000:

 • Thiết lập hệ thống quản lý an toàn thực phẩm dựa trên nguyên tắc HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
 • Đảm bảo việc phát hiện và giảm thiểu nguy cơ an toàn thực phẩm
 • Thực hiện giám sát, đánh giá và cải tiến liên tục hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
 • Áp dụng các quy trình kiểm soát và bảo vệ sản phẩm trong suốt quá trình sản xuất, xử lý và phân phối
 • Đáp ứng các yêu cầu pháp lý và các quy định liên quan đến an toàn thực phẩm

2. Quy trình đánh giá tuân thủ tiêu chuẩn ISO 22000:

 • Thiết kế hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22000
 • Thực hiện đánh giá và xác định mức độ tuân thủ tiêu chuẩn của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
 • Đưa ra các biện pháp cải tiến và hoàn thiện hệ thống quản lý an toàn thực phẩm để đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22000
 • Thực hiện các bước kiểm tra và giám sát liên tục để đảm bảo sự tuân thủ tiêu chuẩn ISO 22000 trong quá trình sản xuất và phân phối sản phẩm

Các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Việc áp dụng các tiêu chuẩn này giúp cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm có thể kiểm soát và quản lý tốt quy trình sản xuất, chế biến thực phẩm, từ đó giảm thiểu các rủi ro về sức khỏe cho người tiêu dùng.

Trong bài viết này, Hey Yo Foods đã cung cấp chi tiết về các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm được áp dụng tại Việt Nam, bao gồm HACCP, GMP, GAP, ISO 22000 và các quy định liên quan khác. Tùy vào mục đích cũng như yêu cầu của các bên doanh nghiệp có thể lựa chọn theo tiêu chuẩn An toàn thực phẩm phù hợp.