Hey Yo Foods tổ chức tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho cán bộ, công nhân viên

Ngày 09/11/2023 vừa qua Ban lãnh đạo cùng cán bộ Hey Yo Foods kết hợp cùng Chi Cục Quản Lý Chất Lượng Nông Lâm Sản Và Thuỷ Sản Hải Phòng tổ chức tập huấn bổ sung, nâng cao kiến thức cho cán bộ, công nhân viên về An Toàn Thực Phẩm.

tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm

Vấn đề an toàn thực phẩm luôn là chủ đề nóng được quan tâm. Và đưa lên bàn luận rất nhiều bởi vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người tiêu dùng. Đứng trên vị trí là một doanh nghiệp sản xuất chế biến thực phẩm Hey Yo Foods đánh giá rõ được tầm quan trọng và trách nhiệm của mình khi đưa các sản phẩm chất lượng, đảm bảo, an toàn tới tay người dùng là điều tất yếu.

Chính vì thế nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và đảm bảo quyền lợi cho sức khỏe người tiêu dùng. Hey Yo Foods tổ chức buổi tập huấn An Toàn thực phẩn thường quý giúp nâng cao kiến thức cho toàn thể cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp.

Hey Yo Foods tổ chức tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm

Thông qua khóa tập huấn kiến thức An Toàn Thực Phẩm quý IV/2023. Hey Yo Foods đẩy mạnh, phổ cập, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, chuyên môn cho từng cá nhân trong doanh nghiệp. Từ đó từng cá nhân có trách nhiệm trong quá trình sản xuất, chế biến, đóng gói, bảo quản sản phẩm nhằm đảm bảo sức khỏe là thực phẩm an toàn, chất lượng nhất đến tay người tiêu dùng.

tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm Hey Yo Foods

Khóa tập huấn an toàn thực phẩm được tổ chức xoay quanh nội dung, phổ cập kiến thức giúp nhận thức rõ các vấn đề về:

  • Các mối nguy ô nhiễm vào thực phẩm,
  • Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm
  • Phương pháp đảm bảo an toàn thực phẩm,…
  • Thực hành tốt vệ sinh an toàn thực phẩm
  • Một số quy định Pháp luật liên quan đến sản xuất, chế biến thực phẩm
  • Phụ gia thực phẩm
  • Lấy mẫu kiểm nghiệm và phân tích chất lượng,…

tập huấn an toàn thực phẩm Hey Yo Foods

Từ khóa tập huấn kiến thức An Toàn Thực phẩm sẽ giúp người trực tiếp sản xuất, kinh doanh sản phẩm nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ nghiêm ngặt với thực phẩm do doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Bởi nhận thức của mỗi cá nhân trong quá trình sản xuất sẽ giúp chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp ngày càng tối ưu hóa. Góp phần giảm thiểu nguy cơ gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm trong đời sống hiện nay, có phương pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời các tình huống ảnh hưởng đến an toàn vệ sinh thực phẩm có thể xảy ra.